Priser

Medlemskap

Standard

1 måned:          kr. 499,-

6 måneder:       kr. 499,- pr. måned 

12 måneder      kr. 349,- pr. måned

Egentrening

kr. 249,- pr. måned

Innmeldingsavgift kr. 200,-

Innmelding gjør du enkelt her  !

Du kan også ringe oss på telefon 90870216

Prisliste:

Leie av sal og utstyr pr. time    kr. 650,-

Instruktørtime gruppe pr. time  kr. 850,-

Bruk av Tanitavekt      kr. 349,-

Drop-in       kr. 120,-

Prisliste PT:

PT 60 min:

Enkelttime kr. 550,-          5 timer kr. 3000,-        10 timer kr. 6000      20 timer kr. 8000,-

PT 30 min:

Enkelttime kr. 400,-          5 timer kr. 1500,-         10 timer kr. 3600,-     20 timer kr. 6200,-